ภาพกิจกรรม


Road Show
Outlet
  • ร้าน Farmer shop ออกบู๊ทจำหน่ายสินค้าในงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์
    และสหกรณ์แห่งปี 2558
• ประชุมหารือการขยายตัวแบบธุรกิจ Farmer shop สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
9 เมษายน 2558
•บู๊ทจำหน่ายสินค้าในงานการประชุมเวทีข้าวไทย
12 ธันวาคม 2557
• Farmer Shop หมอก้องเปิดทำการ
18 สิงหาคม 2557
• วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์
ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 57
• ประชุมหารือร่วมกับบริษัทเจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
วันที่ 1 กรกฎาคม 57
• โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2556
12 ธันวาคม 2555
• เปิดบู๊ทโครงการร้าน Farmer Shop
ที่ไร่สุวรรณ จ.นครราชสีมา
17 ธันวาคม 2554
• นิทรรศการ งานมหกรรมวิชาการ สกว.
ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555
• วันเปิดร้าน Farmer Shop
คณะเศรษฐศาสตร์ มก. บางเขน
26 สิงหาคม พ.ศ.2554
• เปิดบู๊ทจำหน่ายผลไม้จากเกษตรกร
หน้าร้าน Farmer Shop คณะเศรษฐศาสตร์
12 มิถุนายน 2555
• เปิดบู๊ทร้าน Farmer Shop ร้านสหกรณ์ กฟฝ.
ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2554
• เปิดบู๊ทสัปดาห์อาหารเพื่อสุขภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-9 มีนาคม 2555
• เยี่ยมร้าน Famer shop ในตลาดสุขใจ 
ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 53
• เปิดบู๊ทโครงการของขวัญปีใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์
ระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคม 2554
• เปิดบู๊ท Food Safety Healthy Life
เดอะมอลล์ บางกะปิ
ระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2554
• งานเกษตรแฟร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
ระหว่างวันที่ 25 ม.ค.- 5 ก.พ. 2554
• พิธีเปิดตลาดสุขใจอย่างเป็นทางการ
วันที่ 12 ธันวาคม 2553
 
 
• งานวันธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
ระหว่างวันที่ 1-2 มกราคม 2553