สมัครสมาชิกโครงการร้าน Farmer Shop!

ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกร้าน Farmer Shop ได้ที่นี่

ระเบียบการเป็นสมาชิก
สมาชิกโครงการ Farmer Shop มี 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มแรก : ผู้ประกอบการ/สหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน ที่สนใจ
กลุ่มสอง : ผู้บริโภค ที่สนใจอุดหนุนสินค้าโครงการร้าน Farmer Shop
การสมัครเป็นสมาชิก
1. กรอกใบสมัคร เพื่อขอเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสินค้าด้านล่างนี้
2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าการเป็นสมาชิกเมื่อผ่านการคัดสินค้า จำนวน 100 บาท ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ได้รับหลักฐานการเป็นสมาชิก พร้อมรหัสสมาชิก
คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก
1. ต้องเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และมีหลักฐานยืนยัน
2. เห็นชอบและปฏิบัติตามระเบียบร้าน Farmer Shop และไม่ประพฤติ ปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของร้าน Farmer Shop หรือมติที่ประชุม
สิทธิของสมาชิก
1. ได้รับแจ้งข่าวสาร และเข้าร่วมประชุมประจำปีตามที่ได้รับเชิญ ปีละ 1 ครั้ง
2. เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาธุรกิจ
3. นำเสนอผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นสินค้า Farmer Shop
4. มีโอกาสได้รับการคัดเลือกส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนงานของร้าน Farmer Shop

ระบบสมัครสมาชิก

ชื่อกลุ่ม/บริษัท*


ชื่อผู้ประกอบการ/ผู้ประสานงาน*


ที่อยู่ปัจจุบัน/ติดต่อได้ *


จังหวัด*     รหัสไปรษณีย*

เบอร์โทรศัพท์/เบอร์มือถือ*


เบอร์โทรสาร


E-mail*


Website


มาตรฐานที่ได้รับ*


ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน*

* ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  

 

 

สินค้าเด่น

  • ข้าวคุณธรรม
  • ข้าวเกิดบุญ
ดูสินค้าเพิ่มเติม