ออกบู๊ทโครงการร้าน Farmer Shop ในงานมหกรรม สกว.
วันที่ 21-24 มิถุนายน 2555
ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี