การประชุมกับ Farmer Shop Young Ambassador
การประชุมผู้ประสานงานและนักวิจัย สกว.
Farmer Shop Young Ambassador แนะนำโครงการซื้อข้าวจากชาวนา
การแถลงข่าวเปิดบู๊ทร้าน Farmer Shop ในงานมหกรรม สกว.
เปิดบู๊ทผลไม้ทายาทเกษตรกร
การประชุมหารือกับสภาผู้บริโภคไปพบประชาวนา คุณธรรม ครั้งที่ 1
ออกบู๊ทโครงการร้าน Farmer Shop ในงานมหกรรม สกว.
ออกบู๊ทตลาดสุขใจ ในงานมหกรรม สกว.
การประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการวิจัยและการศึกษาด้านสหกรณ์ในหัวข้อ “Co-operating for change in IYC” โดย Canadian Association for Co-ops Educations (ACE)
 
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2555