เวทีเพื่อทบทวนการวิเคราะห์ SWOT และร่วมกำหนดวิสัยทัศน์

  วันที่ 27 เมษายน 2566

  ณ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

  เวทีเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมะโนราแบบมีส่วนร่วมด้วย Business Model Canvas

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

  ณ พร้าว คาเฟ่ แอนด์ บิสโตร ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

  เวทีเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาดแบบมีส่วนร่วมด้วย Business Model Canvas

  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566

  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566

  ณ ห้องบอลรูม B โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

  บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการและความเสี่ยง” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″

  วันที่ 24 มีนาคม 2566

  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

  บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″

  วันที่ 23 มีนาคม 2566

  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพ

  บรรยายในหัวข้อ “กระบวนการตรวจสอบกิจการและรายงานการตรวจสอบกิจการ” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″

  วันที่ 22 มีนาคม 2566

  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพ

  บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจสอบการเงินการบัญชี” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″

  วันที่ 22 มีนาคม 2566

  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพ

  บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรู้” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″

  วันที่ 21 มีนาคม 2566

  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

  บรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานการบัญชี” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ

  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

  รบรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมสันทนาการ” ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 24″

  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ