ผู้อำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมบันทึกวีดีโอการจัดการความรู้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์รุ่นที่ 21

    ณ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

    View:15