ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2563

    เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

    ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    View:13