เสวนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์นักวิจัยที่สามารถผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้สำเร็จ”

    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

    ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

    View:109