สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมนำผลงานวิจัย “ธุรกิจข้าวสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม” เผยแพร่ในงาน "งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0"

    เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561

    ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

    View:121