การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559

    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

    ณ ศูนย์สารสนเทศ ห้อง 214 ชั้น 2อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     

    View:223