ประชุมวิชาการ Annual International Conference 2016
    “Sustaining Community Change: Building Local Capacity To Sustain Community Development Initiatives”

    ณ รัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา

    ระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2559

    View:194