ศึกษาดูงานแพปลาของชุมชนอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรี

    ณ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

    เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

    View:263