วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

  ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายกระจายสินค้า
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552   ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์สวนสามพราน
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2552   ติดตามโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร
วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2552   โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 6
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552   ประชุมเวทีตั้งรับผลกระทบจากการลงทุนอาเซี่ยน : FTA
วันที่ 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม2552   โครงการหลักสูตรการเรียนรู้ "การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาสำหรับสหกรณ์ไทย"