เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญจากสถาบันคลังสมองของชาติเป็นผู้เขียนและเข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำหนังสือการบริหารจัดการงานวิจัย ฉบับที่ 2 ณ ห้องจามจุรี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

View:22