ผู้แต่ง : กิตติคุณ  กิตติอมรกุล

ISBN :

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2559

ขนาด (cm.) : 14.8 x 21 x 0.2

ปก / หน้า : ปกอ่อน / 40 หน้า

เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ

ราคา : 50 บาท


การ์ตูนที่เผยแพร่คิด ของตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในรูปของ “ร้านค้าแนวใหม่ใส่ใจการค้าที่เป็นธรรม” เพื่อจุดประกายให้แก่ผู้สนใจ สามารถนำใช้ในการจัดตั้งและดำเนินงานร้านค้าชุมชน เพื่อเป็น “กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

View:470