พลังชุมชน สู้ภัย Covid-19
กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ชาวบุรีรัมย์ทำธนาคารอาหารสู้ภัยโควิด แนะภาคเกษตรต้องปรับตัวตลอดห่วงโซ่
http://gotomanager.com วันที่ 24 เมษายน 2563

สกสว.หนุนงานวิจัยให้ชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหารสู่โควิด-19
greeneconomynews.com/ วันที่ 24 เมษายน 2563

นักวิจัย สกสว.นำชาวบุรีรัมย์ทำธนาคารอาหารสู้ภัยโควิด-19
www.mgronline.com วันที่ 24 เมษายน 2563

ค่าเผื่อหนี้สูญ...จะล้มสหกรณ์
www.thairath.co.th วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

สกว. ดันนวัตกรรมธุรกิจข้าว IBM มุ่งเกษตรอินทรีย์สู่วิถีชาวนา 4.0
www.kehakaset.com วันที่ 21 กันยายน 2561

สกว. ดันนวัตกรรมธุรกิจข้าว IBM มุ่งเกษตรอินทรีย์สู่วิถีชาวนา 4.0
www.trf.or.thวันที่ 21 กันยายน 2561

นวัตกรรม ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม แก้ปัญหาชาวนาอย่างเป็นองค์รวม
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 12 มิถุนายน 2561

นักวิชาการแนะแนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเงินในระบบสหกรณ์
www.komchadluek.net วันที่ 2 เมษายน 2561

“ศาสตร์พระราชา”รากฐานพัฒนาที่ยั่งยืน
www.komchadluek.net วันที่ 18 ตุลาคม 2560

ชูผลวิจัย 3 มหาวิทยาลัย​บันได 7 ขั้น ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ
www.thairath.co.th วันที่ 17 ตุลาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์งานผลงานวิจัย “ร่วมวิจัยถวายพระองค์”
www.khaosod.co.th วันที่ 17 ตุลาคม 2560

จุฬาฯ-มธ.-มก.
เผยงานวิจัยเจาะลึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
ชี้ คือรากฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
www.komkhao.com วันที่ 16 ตุลาคม 2560

3 สถาบันฯย้ำ “แนวพระราชดำริเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน”
www.innnews.co.th วันที่ 16 ตุลาคม 2560

3 สถาบันฯย้ำ “แนวพระราชดำริเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน”
www.tnamcot.com วันที่ 16 ตุลาคม 2560

นักบริหารการสหกรณ์...
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

นักบริหารการสหกรณ์...
www.cpd.go.th วันที่ 22 สิงหาคม 2560

กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานโมเดล ความสำเร็จจากงานวิจัย
และการให้คำปรึกษาแนะนำของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
www.facebook.com/KasetsartUniversity วันที่ 30 มิถุนายน 2560

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ 'สามพรานโมเดล'
www.thaihealth.or.th วันที่ 30 มิถุนายน 2560

มูลนิธิสังคมสุขใจจัดนิทรรศการ บิ๊กตู่ เยี่ยมชม สามพรานโมเดล
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

สกว. ชู ‘สามพรานโมเดล’ เป็นงานวิจัยสืบสานพระราชปณิธาน ร.9
www.trf.or.th วันที่ 29 มิถุนายน 2560

สนค.สานนโยบายประชารัฐเชื่อมโยงสินค้าเกษตรท้องถิ่นไทยสู่สากล
www.bangkokbiznews.com วันที่ 6 มีนาคม 2560

“สหกรณ์และนวัตกรรม” ทางออกแก้ปัญหาข้าวไทยอย่างยั่งยืน
www.trf.or.th วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ททท.ผนึกมูลนิธิสังคมสุขใจ-เครือข่าย จัดเที่ยวตามรอยพระบาท
สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงาน’สังคมสุขใจ’
www.matichon.co.th วันที่ 2 ธันวาคม 2559

ช.ส.ค. เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
แห่งปี 2559
www.cultthai.coop วันที่ 20 กันยายน 2559

งานประกาศเกียรติคุณและเวทีเสวนาวิชาการ ประจำปี 2559
www.clt.or.th วันที่ 20 กันยายน 2559

รัฐบาลไฟเขียว ‘ธนาคารสหกรณ์’ เร่งเดินเครื่องปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่ 2
www.trf.or.th วันที่ 19 กันยายน 2559

เสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "เดินเครื่องยุทธศาสตร์
สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่ 2"
www.cpd.go.th วันที่ 16 กันยายน 2559

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ทำบุญ
หนังสือพิมพเกลียวเชือก วันที่ 11-17 เมษายน 2559

“ซิซซ์เล่อร์” ใส่ใจสุขภาพเลือกสรรข้าวอินทรีย์เสิร์ฟเพื่อคุณ
www.newsplus.co.th วันที่ 10 เมษายน 2559

สสท.จัดเสวนา "แนวทางเชิงยุทธศาสตร์
ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2" ครั้งที่ 2

หนังสือพิมพ์โคออป นิวส์ วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2559

แสดงความยินดี...อรุษ นวราช และ สุชาดา ยุวบูรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 7 มีนาคม 2559

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะทีมงาน รับรางวัล ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2558
www2.rdi.ku.ac.th วันที่ 8 มีนาคม 2559

ทีเส็บ ผนึก 13 พันธมิตร เปิดโครงการ Farm to Function
ชูไทยเดสติเนชั่นการจัดงานยั่งยืน

www.matichon.co.th วันที่ 3 มีนาคม 2559

สกว.มอบรางวัล 21 ผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2558
หวังเป็นต้นแบบของงานวิจัยสร้างประโยชน์ต่อสังคมในทุกมิติ

www.dailynews.co.th วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

สกว.มอบรางวัล 21 ผลงานวิจัยเด่น
เร่งสร้างองค์ความรู้ลดความเหลื่อมล้ำ

www.trf.or.th วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์ มก.รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

งานวิจัยดีเด่น
หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ผลงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์
และการค้าที่เป็นธรรม

www.ku.ac.th วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ศตวรรษใหม่ขบวนการสหกรณ์
เว็บไซต์ไทยรัฐ วันที่ 22 ธันวาคม 2558

ต่อยอดพัฒนาระบบเรียนรู้ ยกระดับเกษตรกรสมาชิกฯ
เทียบชั้นสากล

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 29 กันยายน 2558

มอบรางวัลสหกร์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2558
หนังสือพิมพ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนิวส์
ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2558

เสวนายกระดับสหกรณ์ก้าวสู่อาเซี่ยน
หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก วันที่ 11-27 กันยายน 2558

วังวนสหกรณ์ไทย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 29 กันยายน 2558

มอบรางวัลนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 25 กันยายน 2558

“คิชฌกูฏโมเดล”ต้นแบบการนำระบบสหกรณ์มาใช้ให้ธุรกิจ
ผลไม้ของเกษตรกรเมืองจันท์อยู่ได้อย่างยั่งยืน

เว็บไซต์ http://www.idotravellers.com วันที่ 9 กรกฎาคม 2558

ตามไปดู คิชฌกูฏโมเดล ผลงานวิจัยดีเด่นของ สกว.
ประจำปี พ.ศ.2557
โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้คุณภาพ

เว็บไซต์ http://www.thongthailand.com วันที่ 9 กรกฎาคม 2558

สกว.จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศงานวิจัยเด่นประจำปี 2557
เว็บไซต์ http://www.kehakaset.com วันที่ 23 พฤษภาคม 2558

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557

เว็บไซต์ www.eco.ku.ac.th วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

Farmer shop ร้านค้าโมเดลต้นแบบจากงานวิจัย
เว็บไซต์ www.isranews.org วันที่ 19 เมษายน 2558

เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม 7 ยโสธร ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพตีตลาดห้างชั้นนำ
หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

สหกรณ์ : ตัวแบบธุรกิจที่สร้างโลกได้ดีกว่า
หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ วันที่ 1 มกราคม 2558

'ข้าวคุณธรรม' ของคนถือศีลห้า
(เว็บไซต์) komchadluek.net วันที่ 14 ธันวาคม 2557

สวนสามพรานผนึกกำลังวันสังคมสุขใจ ชม ช็อป ชิม แชร์ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์
(เว็บไซต์) pimthai-news.blogspot.com วันที่ 12 พฤษจิกายน 2557

Young Corner งานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบันครั้งที่ 17
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 12 กันยายน 2557

เสวนา/เบ็ดเตล็ด งานวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 17
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 12 กันยายน 2557

ผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตบเท้า!! รับรางวัลนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่ทรงคุณค่าแห่งปี
(เว็บไซต์)ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน วันที่ 9 ตุลาคม 2557

เกษตรเขียว เปลี่ยนโลกปลอดโรค
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 9 ตุลาคม 2557

โครงการร้านค้าจากเกษตรกรไทย
(เว็บไซต์) หนังสือพิมพ์เดลินิว วันที่ 1 ตุลาคม 2557

คอลัมชะแว้ป
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 26 กันยายน 2557

สามพรานโมเดล เกษตรอินทรีย์ แหล่งปลูกผักผลไม้คุณภาพ
หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 18 กันยายน 2557

เสวนา/เบ็ดเตล็ดงานวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 17
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 กันยายน 2557

ทางออกประเทศไทยการนำคุณค่าสหกรณ์แก้ปัญหา
ความเหลือมล้ำและสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม

หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน 2557

ทางออกประเทศไทยการนำคุณค่าสหกรณ์แก้ปัญหา
ความเหลือมล้ำและสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม

หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

ม.เกษตรร่วมพัฒนาสมรรถนะผู้นำสหกรณ์
หนังสือพิมพ์ CoopNews ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557

ม.เกษตรร่วมพัฒนาสมรรถนะผู้นำสหกรณ์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

สหกรณ์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

สสท. ลงนาม MOU ม.เกษตรฯ พัฒนาสมรรถนะผู้นำสหกรณ์
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

โลกธรรม...ของคนทำข้าวอินทรีย์
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2556

สสค. จับมือ ม.เกษตรฯ สร้างลูกชาวนามืออาชีพ
(เว็บไซต์)หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 28 กันยายน 2556

หยุดม๊อบใช่แค่หว่านเงิน
(เว็บไซต์)หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2556

ลูกชาวนามืออาชีพ!ไม่จน-ไม่เหนื่อย-เท่
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2556

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย .. มั่นใจระบบสหกรณ์เข้มแข็ง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 27 สิงหาคม 2556

ม.เกษตร-สสค.ผุดหลักสูตรชาวนามืออาชีพ
หนังสือพิมพ์์สยามรัฐฉบับวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

หลักสูตรชาวนามืออาชีพ ความหวังเรื่องปากท้องคนไทย
(เว็บไซต์) หนังสือพิมพ์์แนวหน้าฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม 2556

ต้นทุนทำนาไร่ละ 21,355บ. จำนำแก้ปัญหาไม่ได้
หนังสือพิมพ์์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม 2556

ชาวนามหาเศรษฐี ไอเดียสร้าง ลูกชาวนามืออาชีพ
(เว็บไซต์) http://www.isranews.org วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
นักวิชาการกะเทาะปัญหาโครงสร้างชาวนาไทย ทำนาแล้วไม่ได้นา
(เว็บไซต์) http://www.qlf.or.th วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
นักวิชาการ แนะชาวนาอย่าให้รบ.อุ้ม สร้างตัวเองเป็นมืออาชีพ
(เว็บไซต์) http://www.isranews.org วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
หลักสูตรชาวนามืออาชีพ ตอบโจทย์ทำนาไม่จน
(เว็บไซต์) หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
สหกรณ์ : ตัวแบบธุรกิจที่สร้างโลกได้ดีกว่า
หนังสือพิมพ์์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2556
เปิดเวทีพัฒนาคุณภาพสหกรณ์ CQA
หนังสือพิมพ์์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 11 มิถุนายน 2556
สัมผัสชีวิตไทย ในสวนสามพราน
หนังสือพิมพ์์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 เมษายน 2556
ดันงานวิจัยยกระดับเกษตรกรภาคีเครือข่ายวิชาการร่วมแจม
หนังสือพิมพ์์สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2556
ม.เกษตรลงนามสู่การพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อ
การกินดีอยู่ดีของเกษตรกร

หนังสือพิมพ์์แนวหน้า ฉบับวันที่ 14 มีนาคม 2556
ม.เกษตรลงนามสู่การพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อ
การกินดีอยู่ดีของเกษตรกร

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 4 มีนาคม 2556
เพื่อเกษตร
หนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับวันที่ 4 มีนาคม 2556
มือสมัครเล่น
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
สกว.จับมือ สปก. ทำ MOU ความรู้ยกระดับเกษตร
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
สอ.เปิดเวทีสนทนาผลิตหลักสูตรอบรมบทบาทของสมาชิก
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 31 มกราคม 2556
รูปแบบธุรกิจสหกรณ์การเกษตรแนวใหม่
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 16 มกราคม 2556
ประกาศเกียรติคุณ 3 สหกรณ์ที่มีคุณค่ายึดมั่นหลักสหกรณ์
หนังสือพิมพ์์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม 2555
ประเทศไทยได้อะไรจากการประกาศสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 10-11 กันยายน 2555
สถาวิชาการฯวาง 4 แนวทางจดทะเบียนร้าน Farmer Shop
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
สถาบันวิชาการฯ เตรียมจัดโรดโชว์ ร้าน Farmer Shop
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 26 เมษายน 2554
สถาบันวิชาการฯ ดึง สกก.มะขาม
ต้นแบบสวนผลไม้คุณภาพ GAP

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 22 เมษายน 2554
กสส.เดินหน้าร่างยุทธศาสตร์พัฒนาระบบร้านสหกรณ์
แก้จุดอ่อนร้านสหกรณ์

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2554
กรอบคิดการพัฒนางานสหกรณ์ในมุมมอง
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2554
เปิดตลาดสุขใจ
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 13 ธันวาคม 2553
"ตลาดสุขใจ" โรสการ์เด้นฯ แวะจุดเดียวเที่ยวชิมช็อปครบ
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 4267
วันที่ 2 ธันวาคม 2553
ตลาดสุขใจ ความสุขบนความพอเพียง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553
สถาบันวิชาการฯแนะวิธีการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
ต้องเริ่มพัฒนาที่ตัวบุคคล

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2553
เส้นทางคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ฉบับวันที่ 11-17 กันยายน 2553
รับมือค้าเสรีด้วยสหกรณ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
รางวัลนักสหกรณ์
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 26 กันยายน 2552
ประชุม คพช. ขบวนการสหกรณ์ร้อง รมช.เกษตร
ผลักดันแก้ปัญหาสมาชิกสมทบ

หนังสือพิมพ์โคออป นิวส์ ฉบับวันที่ 16 กันยายน 2552
สสท.ร่วมงานประกาศเกียรติคุณ
หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ ฉบับวันที่ 16 กันยายน 2552
ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ดอกสะแบง ฉบับวันที่ 10 กันยายน 2552
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม 2552
การพัฒนาการสหกรณ์
หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ฉบับวันที่ 17 เมษายน 2552
พัฒนาผู้ตรวจกิจการสหกรณ์หวังเป็นกลไก
หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ ฉบับวันที่ 4 เมษายน 2552
เร่งฝึกทักษะผู้สอบกิจการสหกรณ์
หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 2 เมษายน 2552
สศช. ร่วมเสริมสร้างธุรกิจสหกรณ์แห่งชาติ
หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 21 เมษายน 2552
การมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้นักสหกรณ์แห่งชาติ
หนังสือพิมพ์โคออปส์ นิวส์ ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
นายรัฐมนตรีมอบเข็มเชิดชูเกียรตินักสหกรณ์แห่งชาติ
หนังสือพิมพ์ โคออป นิวส์ ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
“ข้าวเกิดบุญ” ขาวดอกมะลิ 105 ช่วยชาวนาผ่านสถาบันสหกรณ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 30 มกราคม 2552
อธิบดีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
เครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย

เอกสารประชาสัมพันธ์ ม.เกษตรศาสตร์ ฉบับวันที่ 26 มกราคม 2552
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 30 มกราคม 2552
สหกรณ์สู่การแก้วิกฤต
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ดอกสะแบง
ฉบับปีที่ 9วันที่ 24 ธันวาคม 2551
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมมือกับบ.ไปรษณีย์ไทย
หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ปีที่ 16 ฉบับที่ 194
วันที่ 11-17 ตุลาคม 2551
ทิศทางสหกรณ์นิคม
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 ตุลาคม 2551
โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง
“ชวนกันคิดเรื่องการนำคุณค่าในการพัฒนาสหกรณ์”

หนังสือพิมพ์มติชน หน้าที่ 22 ฉบับวันที่ 12 กันยายน 2551
โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง
“ชวนกันคิดเรื่องการนำคุณค่าในการพัฒนาสหกรณ์”

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หน้าที่ 13 วันที่ 9 กันยายน 2551