โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 1

วันที่  9  มีนาคม  2551
ณ  วังปลารีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  


DSC01925.jpg

DSC01928.jpg

DSC01931.jpg

DSC01938.jpg

DSC01941.jpg

DSC01948.jpg

DSC01950.jpg

DSC01959.jpg

DSC01960.jpg

DSC01963.jpg

DSC01965.jpg

DSC01979.jpg

DSC01994.jpg

DSC02002.jpg

DSC02013.jpg

DSC02026.jpg

DSC02048.jpg

DSC02064.jpg

DSC02067.jpg

DSC02069.jpg

DSC02072.jpg

DSC02102.jpg

DSC02120.jpg

DSC02125.jpg

DSC02137.jpg

DSC02150-1

DSC02176.jpg

DSC02184.jpg

DSC02189-1

DSC02208.jpg

DSC02215-1

DSC02250-1

DSC02261.jpg

DSC02272.jpg

DSC02289.jpg

DSC02290.jpg

DSC02301.jpg

DSC02302.jpg