ประชุมหารือเครือข่ายผลไม้ จังหวัดจันทบุรี
วันที่  8  มีนาคม  2551
ณ  โรงแรมคาริบู  ไฮแลนด์  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี


DSC01691.jpg

DSC01694.jpg

DSC01700.jpg

DSC01705.jpg

DSC01726.jpg

DSC01733.jpg