ศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 22 - 30 เมษายน 2551
ณ  
ประเทศญี่ปุ่น  

DSC04971.jpg

DSC04981.jpg

DSC05009.jpg

DSC05015.jpg

DSC05031.jpg

DSC05032.jpg

DSC05035.jpg

DSC05038.jpg

DSC05039.jpg

DSC05047.jpg

DSC05052.jpg

DSC05057.jpg

DSC05070.jpg

DSC05071.jpg

DSC05072.jpg

DSC05083.jpg

DSC05096.jpg

DSC05108.jpg

DSC05124.jpg

DSC05127.jpg

DSC05128.jpg

DSC05129.jpg

DSC05145.jpg

DSC05147.jpg

DSC05154.jpg

DSC05155.jpg

DSC05158.jpg

DSC05183.jpg

DSC05197.jpg

DSC05238.jpg

DSC05259.jpg

DSC05308.jpg

DSC05338.jpg

DSC05345.jpg

DSC05351.jpg

DSC05358.jpg

DSC05362.jpg

DSC05372.jpg

DSC05394.jpg

DSC05396.jpg

DSC05402.jpg

DSC05412.jpg

DSC05416.jpg

DSC05428.jpg

DSC05443.jpg

DSC05482.jpg

DSC05501.jpg

DSC05563.jpg

DSC05564.jpg

DSC05575.jpg

DSC05581.jpg