งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า สว.สก. ครั้งที่ 1
วันที่  14  มีนาคม  2551
ณ  อาคาร KU HOME  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  


pic-51-02 (0).jpg
pic-51-02 (1).jpg
pic-51-02 (10).jpg
pic-51-02 (11).jpg
pic-51-02 (12).jpg
pic-51-02 (13).jpg
pic-51-02 (14).jpg
pic-51-02 (15).jpg
pic-51-02 (16).jpg
pic-51-02 (17).jpg
pic-51-02 (18).jpg
pic-51-02 (19).jpg
pic-51-02 (2).jpg
pic-51-02 (20).jpg
pic-51-02 (21).jpg
pic-51-02 (22).jpg
pic-51-02 (23).jpg
pic-51-02 (24).jpg
pic-51-02 (25).jpg
pic-51-02 (26).jpg
pic-51-02 (27).jpg
pic-51-02 (28).jpg
pic-51-02 (29).jpg
pic-51-02 (3).jpg
pic-51-02 (4).jpg
pic-51-02 (5).jpg
pic-51-02 (6).jpg
pic-51-02 (7).jpg
pic-51-02 (8).jpg
pic-51-02 (9).jpg