โครงการ "อบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์"
หลักสูตร "การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 3"
วันที่  10 - 16  มีนาคม  2551
ณ  อาคาร KU HOME  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  


DSC02316.jpg
DSC023941
DSC02399.jpg
DSC02406.jpg
DSC02410.jpg
DSC02423.jpg
DSC024551
DSC024671
DSC024811
DSC02522.jpg
DSC025241
DSC025391
DSC02559.jpg
DSC02568.jpg
DSC02573.jpg
DSC02578.jpg
DSC02610.jpg
DSC026221
DSC02629.jpg
DSC02653.jpg
DSC02670.jpg
DSC026831
DSC02702.jpg
DSC02709.jpg
DSC02728.jpg
DSC02735.jpg
DSC027551
DSC027961
DSC028031
DSC028121
DSC02849.jpg
DSC02993.jpg
DSC03014.jpg
DSC03031.jpg
DSC03043.jpg
DSC03055.jpg
DSC03059.jpg
DSC03064.jpg
DSC03296.jpg
DSC03298.jpg
DSC033081
DSC03327.jpg
DSC03334.jpg
DSC03335.jpg
DSC03345.jpg
DSC03355.jpg
DSC03380.jpg
DSC03402.jpg
DSC03416.jpg
DSC03417.jpg
DSC03430.jpg
DSC034731
DSC03478.jpg
DSC03480.jpg