ขอเชิญร่วมงานประกาศเกียรติคุณและเวทีเสวนาวิชาการ ประจำปี 2559