วีดีทัศน์ : โครงการร้าน Farmer Shop
 
ลำดับ
ชื่อเรื่องวีดิทัศน์
ลงวันที่
คลิกดูวีดิทัศน์
1
โครงการร้าน Farmer Shop
17/09/54
2
ขบวนการนำคุณค่าสหกรณ์ สู่ทางเลือก เพื่อการกินดีอยู่ดีของคนในชาติ
17/09/54
3
ขบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ ปี 2553
17/09/53
4
ขบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ ปี 2552
16/09/52
5
เวทีเรียนรู้ "สู่เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่า" หัวข้อ ทำไม? ต้องนำคุณค่า เพื่อพัฒนาสหกรณ์"
20/09/52
6
เวทีเรียนรู้ "สู่เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่า" หัวข้อ "ร้อยคุณค่าจากสมาชิก สหกรณ์ เครือข่ายจนกลายเป็นธุรกิจผลไม้ สหกรณ์จันทบุรี"
20/09/52
7
วิถีแห่งความพอเพียง : ข้าวคุณธรรม ชุดที่ 2
11/12/53
8
วิถีแห่งความพอเพียง : ข้าวคุณธรรม ชุดที่ 1
11/12/53
9
วิสัยทัศน์เครือข่ายคุณค่า
11/12/53
10
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
11/12/53
11
ความแตกต่าง การใช้ทรัพยากร และความขัดแย้ง
11/12/53
12
การสหกรณ์สตรีสหกรณ์
11/12/53