ประเทศไทยได้อะไรจากการประกาศสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 10-11 กันยายน 2555
สถาวิชาการฯวาง 4 แนวทางจดทะเบียนร้าน Farmer Shop
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
สถาบันวิชาการฯ เตรียมจัดโรดโชว์ ร้าน Farmer Shop
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 26 เมษายน 2554
สถาบันวิชาการฯ ดึง สกก.มะขาม
ต้นแบบสวนผลไม้คุณภาพ GAP

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 22 เมษายน 2554
กสส.เดินหน้าร่างยุทธศาสตร์พัฒนาระบบร้านสหกรณ์
แก้จุดอ่อนร้านสหกรณ์

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2554
กรอบคิดการพัฒนางานสหกรณ์ในมุมมอง
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2554
เปิดตลาดสุขใจ
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 13 ธันวาคม 2553
"ตลาดสุขใจ" โรสการ์เด้นฯ แวะจุดเดียวเที่ยวชิมช็อปครบ
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 4267
วันที่ 2 ธันวาคม 2553
ตลาดสุขใจ ความสุขบนความพอเพียง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553
สถาบันวิชาการฯแนะวิธีการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
ต้องเริ่มพัฒนาที่ตัวบุคคล

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2553
เส้นทางคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ฉบับวันที่ 11-17 กันยายน 2553
รับมือค้าเสรีด้วยสหกรณ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
รางวัลนักสหกรณ์
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 26 กันยายน 2552
ประชุม คพช. ขบวนการสหกรณ์ร้อง รมช.เกษตร
ผลักดันแก้ปัญหาสมาชิกสมทบ

หนังสือพิมพ์โคออป นิวส์ ฉบับวันที่ 16 กันยายน 2552
สสท.ร่วมงานประกาศเกียรติคุณ
หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์ ฉบับวันที่ 16 กันยายน 2552
ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ดอกสะแบง ฉบับวันที่ 10 กันยายน 2552
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม 2552
การพัฒนาการสหกรณ์
หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ฉบับวันที่ 17 เมษายน 2552
พัฒนาผู้ตรวจกิจการสหกรณ์หวังเป็นกลไก
หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ ฉบับวันที่ 4 เมษายน 2552
เร่งฝึกทักษะผู้สอบกิจการสหกรณ์
หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 2 เมษายน 2552
สศช. ร่วมเสริมสร้างธุรกิจสหกรณ์แห่งชาติ
หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 21 เมษายน 2552
การมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้นักสหกรณ์แห่งชาติ
หนังสือพิมพ์โคออปส์ นิวส์ ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
นายรัฐมนตรีมอบเข็มเชิดชูเกียรตินักสหกรณ์แห่งชาติ
หนังสือพิมพ์ โคออป นิวส์ ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
“ข้าวเกิดบุญ” ขาวดอกมะลิ 105 ช่วยชาวนาผ่านสถาบันสหกรณ์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 30 มกราคม 2552
อธิบดีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
เครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย

เอกสารประชาสัมพันธ์ ม.เกษตรศาสตร์ ฉบับวันที่ 26 มกราคม 2552
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 30 มกราคม 2552
สหกรณ์สู่การแก้วิกฤต
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ดอกสะแบง
ฉบับปีที่ 9วันที่ 24 ธันวาคม 2551
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมมือกับบ.ไปรษณีย์ไทย
หนังสือพิมพ์เกลียวเชือก ปีที่ 16 ฉบับที่ 194
วันที่ 11-17 ตุลาคม 2551
ทิศทางสหกรณ์นิคม
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 ตุลาคม 2551
โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง
“ชวนกันคิดเรื่องการนำคุณค่าในการพัฒนาสหกรณ์”

หนังสือพิมพ์มติชน หน้าที่ 22 ฉบับวันที่ 12 กันยายน 2551
โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง
“ชวนกันคิดเรื่องการนำคุณค่าในการพัฒนาสหกรณ์”

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หน้าที่ 13 วันที่ 9 กันยายน 2551