วิทยากรบรรยาย
วันที่   8  มีนาคม  2551
ณ  โรงแรมคาริบู  ไฮแลนด์  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี


DSC01499.jpg

DSC01502.jpg

DSC01503.jpg

DSC01515.jpg

DSC01519.jpg

DSC01526.jpg

DSC01531.jpg

DSC01534.jpg

DSC01685.jpg