ประชุมหารือการจัดอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี

วันที่  3  มีนาคม  2551
ณ  ห้องผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  


DSC01463.jpg
DSC01464.jpg

DSC01467.jpg