ผู้แต่ง : รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

ISBN : 978-616-278-330-2

พิมพ์ครั้งที่ : 1

ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2559

ขนาด (cm.) : 14.8 x 21 x 0.2

ปก / หน้า : ปกอ่อน / 240 หน้า

เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ

ราคา : 140 บาท


View:266