ผู้แต่ง : เกินศักดิ์ ศรีสวย และ

  กิตติคุณ กิตติอมรกุล

  ISBN : -

  ขนาด (cm.) : 14.8 x 21 x 0.3

  ปก / หน้า : ปกอ่อน / 76 หน้า

  เนื้อในพิมพ์ : สี่สี

  ราคา : 47 บาท

  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2556

  ภาพรวม :

  ด้วยความตั้งใจของนักวิจัยหนุ่มไฟแรงสองท่าน ที่ต้องการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย งานวิจัย “มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ : จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จึงถูกมาเรียบเรียงเนื้อหาและเพิ่มภาพประกอบที่สวยงาม เหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยมีจุดประสงค์ในการให้ความรู้แก่เกษตรเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ครอบคลุมตั้งแต่วิธีคิด วิถีชีวิต และอาชีพชาวนาผู้สามารถ


  เนื้อหาในเล่ม :

  1. รักในผืนนา

  2. ชาวนารุ่นใหมใฝ่เรียนรู้มุ่งสู่การพออยู่ พอกิน พอมี

  3. สำนึก ผูกพัน ประเพณีวัฒนธรรมข้าว

  4. ก้าวแห่งรักและศรัทธาของชาวนาผู้ร่ำรวย


  View:378