อบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
งานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ประชุม “Towards Excellence in Co-operative training & Education in Asian
งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณคาแห่งปี 2556
สัมมนาวิชาการนานาชาติภายใต้หัวข้อ "International Fair Trade Towns Conference"