การประชุมนำเสนอสินค้าสำรับโบราณคุณอ้อ
การประชุมคณะกรรมการบริหารร้านFarmer Shop ครั้งที่ 13
อ.สุพจน์ จากคณะเกษตรไปดูแปลงสวนสามพรานและตลาดสุขใจ
งานการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2554
การประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารร้านFarmer Shop ครั้งที่ 14
คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop เยี่ยมชมร้านค้าที่ไร่สุวรรณ
การติดตามโครงการวิจัย กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน กับ Thai PBS ณ สวนสามพราน และตลาดสุขใจ
การศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้
การประชุมหารือกับ Organize ของ สกว.