การประชุมหารือโครงการวิจัย Farmer Shop กับเครือข่ายเชิงคุณค่าสามพราน
การประชุมตัดสินคัดเลือกเครืองหมายบริการ Farmer Shop
การประชาสัมพันธ์และจำหน่ายข้าวเกิดบุญที่สถาบันฯอาหาร
การประชุมวางแผนคัดเลือกสินค้าโครงการ Famer shop
การประชุมโครงการการเงิน
การประชุมหารือกับคุณพรพล เอกอรรถพร ประธานเครือข่ายโอทอปประเทศไทย
การประชุมนำเสนอข้อเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย เครือข่ายคุณค่าผลไม้ และการนำเสนอ Proposal มูลสุกร
การประชุมคัดเลือกสินค้าโครงการ Farmer Shop
การเตรียมจัดร้าน Famer Shop ที่ สวนสามพราน
งานแถลงข่าวเปิดตัวตลาดสุขใจ
การนำเสนอประกวดประกันคุณภาพ มก. ครั้งที่ 4
การเปิดตลาดสุขใจ จำหน่ายสินค้าในวันเเรก
การประชุมกองทุนชุมชนเมือง กับ คุณนที ขลิบทอง
จัดบู๊ทงานวันธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มก.