ประชุมคุณจรูญ ชำนาญไพร ตลาดกลางสี่มุมเมือง
การตรวจประกันคุณภาพสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์หน่วยงานใน คณเศรษฐศาสตร์ มก. ประจำปี 2553
ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารโรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ อ.สวนสามพราน จ.นครปฐม
 
การประชุมโครงการเพาะเมล็ดพันธ์อินทรีย์ บ.อดัมส์ ฯ
 
ประชุมโครงการการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1
 
ประชุมกับผู้ค้าในตลาดสี่มุมเมือง
ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 1/2553
ประชุมกลุ่มธุรกิจสหกรณ์สวนสามพราน
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553
มุฑิตาจิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ชมรมนักสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ทำความสะอาดสถาบันฯ