โครงการความร่วมมือทางวิชาการสำหรับแนวทางการจัดตั้ง และดำเนินงานตัวแบบ Farmer market
 
Co-op Malasia ศึกษาดูงานที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และโรงแรมโรส การ์เด้น สวนสามพราม จังหวัดนครปฐม
วันที่ 14-19 ธันวาคม 2552   ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา ชุดโครงการการขับเคลื่อน การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 24 ธันวาคม 2552   การพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ปีที่ 2
วันที่ 25 ธันวาคม 2552   ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม โครงการต่อเนื่องระยะที่ 2

วันที่ 29 ธันวาคม 2552

  งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของสถาบันฯ