วันที่   2   กันยายน  2552

 

ประชุมเตรียมงานเวทีเรียนรู้สู่เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่าและ
การประการเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี

วันที่   3   กันยายน  2552

 

ประชุมหารือโครงการการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 8

วันที่   4   กันยายน  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสหกรณ์โรสการ์เด้น

วันที่   8   กันยายน  2552

 

เข้าร่วมประชุมโครงการหลวง

วันที่   9   กันยายน  2552

 

ประชุมเตรียมงานเวทีเรียนรู้สู่เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่าและ
การประการเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี

วันที่  14  กันยายน  2552

 

การเตรียมงานเวทีเรียนรู้สู่เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่าและ
การประการเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี

วันที่  15  กันยายน  2552

 

เวทีเรียนรู้สู่เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่าและ
การประการเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี

วันที่  16  กันยายน  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร

วันที่  21  กันยายน  2552

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2552