พิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด
สถาบันร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2548
การประชุมโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด” ครั้งที่ 1/2548